Noah Charney

Kunstvervalsing - misleiding en masterminds van meestervervalsers

Terra (2015)
Oorspronkelijke titel: The art of forgery. Vertaald samen met Sylvia Bernie, Han Honders, Timon Meynen en Jaap Verchoor.

Vervalsen heeft ongetwijfeld iets artistieks, net als het bedrog en de misleiding om kunstvoorwerpen belangrijker te laten lijken dan ze werkelijk zijn. Maar vervalsers zijn vooral mislukte kunstenaars die een onderdeel van grootsheid ontberen. Met de misleiding begint de misdaad.
Een heel boeiend boek, dat duidelijk maakt dat vervalsingen van alle tijden zijn. Aan de twee grote Nederlandse vervalsers van de 20e eeuw wordt natuurlijk ook ruim aandacht besteed.

Helen Vlassara

Het anti-AGE dieet

Coco Books (2014)
Oorspronkelijke titel: The AGE-Less Way - Escape America's Over-Eating Epidemic. Vertaald samen met Maya Frijn, die de receptuur voor haar rekening heeft genomen.

'De grondgedachte is heel eenvoudig: de voornaamste oorzaak van de toename van AGEs in het voedsel is droge verhitting tot hoge temperaturen. De beste manier om een teveel aan AGEs te vermijden is koken bij een lagere temperatuur en met veel vocht' (Uit hoofdstuk 8.)

Hoe een groep schadelijke stoffen, samen AGEs genoemd, ons vergiftigen en ons veel vatbaarder maken voor chronische ziekten als diabetes type 1 en 2, hart- en nierkwalen, en wellicht nog andere ziekten. Een groot deel van het boek is een kookboek dat de lezer helpt om het Anti-AGE dieet in de praktijk te brengen. Daaruit blijkt dat dit dieet bepaald geen treurigheid is!

 

George Pogany

Toen zelfs de dichters zwegen - fascisme en communisme in hongarije

Brave New Books (2013)
Oorspronkelijke titel: When even the poets were silent, vertaald door Anna Bax en Henk Sibbing, tekstbezorging door mij.

'In [de] verhalen [van mijn grootmoeder] kwamen altijd wolven voor. met het gevolg dat ik daar als de dood voor was. [...] Pas veel later begreep ik dat wolven niet de grootste bedreiging voor me vormden.' (Uit hoofdstuk 1.)

DItmaal geen vertaling, maar een tekstbezorging, ook interessant werk. Het betreft een autobiografisch document, van de hand van iemand die in het fascistische Hongarije tijdens het interbellum is geboren, die met zijn ouders de nazikampen heeft overleefd en die na acht jaar communisme, met vrouw en kind, naar het Westen is gevlucht. Boeiend en ontroerend.

Sue Johnson

laat me niet los

Kosmos (2014)
Oorspronkelijke titel: Love sense

'Je bent het je misschien niet bewust, maar als je je kind vasthoudt of de roep van je partner beantwoordt, bouw je mee aan een betere maatschappij.' (Uit hoofdstuk 10.)

Een vervolg op het eerder verschenen (ook door mij vertaalde) Houd me vast. Over de wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van liefde, verbondenheid en hechting, zowel in de persoonlijke als in de breed maatschappelijke sfeer, en hun impact op je persoonlijke leven en - uiteindelijk - de wereld.

 

 

 

 

 

 

 

William J. Broad

eerlijk over yoga - hÉt boek voor de nuchtere beoefenaar

Maven Publishing (2013)
Oorspronkelijke titel: The science of yoga - the risks and the rewards. Vertaald samen met Ingrid Ottevanger.

'Dit boek prikt door de verwarring rondom yoga in onze tijd heen en vertelt wat de wetenschap ons te zeggen heeft. Het ontwart meer dan een eeuw aan wetenschappelijk onderzoek om echt en onecht van elkaar te scheiden, wat helpt en wat schadelijk is.' (Uit de proloog.)

Een zeer lezenswaardig boek over de - soms opzienbare - claims die vanuit de yogawereld naar voren worden gebracht en die de schrijver kritisch tegen het licht van de wetenschap houdt.
Eerlijk over yoga

Rough Guide Team

rough guide nepal

Unieboek Rough Guides (2013)
Oorspronkelijke titel: The rough guide to Nepal (2012). Vertaald met Ingrid Buthod, Hillie Elzinga, .Han Honders, Timon Meynen, Debbie Nieberg, Jaromir Schneider en Hennie Volkers.

'In het ruige landschap van midden-Nepal, met zijn steile hoogten, is de Kathmanduvallei zoiets als een geografische uitzondering: een bekken met liefelijk golvend, buitengewoon vruchtbaar land (..) "De vallei telt evenveel tempels als woningen,' merkte William Kirkpatrick enthousiast op, de eerste Engelsman die Kathmandu bereikte, "en evenveel afgodsbeelden als mensen." '

Alweer zo'n prettige gids.
1 | 2 | 3 | 4

naar boven
naar vertalingen Fr/Nl