Richard Béliveau en Denis Gingras

ETEN TEGEN KANKER

de rol van voeding bij het ontstaan van kanker

Kosmos (2016).
Oorspronkelijke titel: Les aliments contre le cancer (2016).

In de loop van de afgelopen tien jaar hebben diverse onderzoeken bevestigd dat de voedingsgewoonten in de westerse landen een doorslaggevende rol spelen bij de sterke stijging van kanker in onze samenleving (…) De mogelijkheid om kanker te voorkomen blijft opvallend groot, want twee derde van alle vormen van kanker kunnen vermeden worden met eenvoudige veranderingen in onze levensstijl, waaronder begrepen onze voedingsgewoontes. (Uit het voorwoord bij de zevende druk.)

Dit is de zevende, volledig herziene en geactualiseerde herdruk van het eerder in 2006 verschenen – en ook door mij vertaalde – boek onder dezelfde titel. Het is heel boeiend om te zien hoe sommige zekerheden van toen nu in twijfel worden getrokken, en hoe sommige vraagtekens uitroeptekens zijn geworden.

Niek Tweehuijsen en Jean-Michel Defromont

Strootjes in het zand

ATD Vierde Wereld (2013)

Oorspronkelijke titel: Des pailles dans le sable (2011).

'"En hoe lang duurt die klus?" Dastan kon er niet over uit. 'Misschien wel tot kerst... pater Georges heeft me gezegd: "Neem de tijd die je nodig hebt.' Hij zuchtte en trok een grimas. 'Dat is toch niet normaal. Eerst moet de ander je prijs accepteren, en pas dan, als hij ermee accoord is, gunt hij je het werk. Een Tanzaniaan zou nooit zeggen: "Neem de tijd die je nodig hebt..."'

Ontwikkelingswerk in Tanzania, met een indrukwekkende beschrijving van het dagelijkse leven van de allerarmsten.
Strootjes in het zand

David Servan-Schreiber

je kunt verschillende keren afscheid nemen

Kosmos (2012)
Oorspronkelijke titel: On peut se dire au revoir plusieurs fois (2011).

'Ik wist dat zoiets ooit zou gebeuren. Ik kende de vooruitzichten van mijn vorm van kanker. Vroeger of later zou die terugkomen ... Het gevaar dat ik zolang geducht had was nu concreet geworden' Uit het hoofdstuk The Big One.

Het laatste boek van David Servan-Schreiber, zijn testament met een persoonlijk pleidooi voor een nieuwe Antikanker levensstijl. Een ontroerend document.

Pierre Josse en Benoît Lucchini eds.

trotter van rezigers voor reizigers - egypte

Lannoo (2013)
Oorspronkelijke titel: Le guide du routard - Égypte (geheel herziene en bijgewerkte herdruk, 2011).

'Een reis over de Nijl in een klein bootje, een feloeka, een sandal of een dahabeyya, bij zonsondergang, en het dagelijkse leven van de oeverbewoners waarnemen, op het duizendjarig ritme van de rivier' Uit het hoofdstukje 'Hoogtepunten voor de reiziger'.

Nu Egypte zo in het wereldnieuws staat, is een bijgewerkte reisgids meer dan welkom. De oorspronkelijke vertaling was van Katrien Meuleman; de herziene en bijgewerkte delen zijn van mijn hand..

Richard Béliveau en Denis Gingras

de dood - leer begrijpen wat doodgaan inhoudt en word er minder bang voor

Kosmos (2011).
Oorspronkelijke titel: La mort - mieux la comprendre et moins la craindre pour mieux célébrer la vie (2010).

'Doordat we ons bewust zijn van [de] onontkomelijkheid [van de dood] en hem tegelijk beter begrijpen, kunnen we nog meer genieten van elk ogenblik van dit kostbare leven. De dood beter begrijpen om meer uit het leven te kunnen halen, dat is eigenlijk het doel van dit boek.' De laatste regels van het boek.

Een prachtig geïllustreerd boek met een onorthodoxe kijk op een onderwerp dat ons allen bezighoudt.

David O'Hare en Kees Blase

slanker met je hartritme

Kosmos (2009).
Oorspronkelijke titel: Maigrir par la cohérence cardiaque (2008).

'Ik bied u een programma om uw gewicht onder controle te houden. Alles wat ik weet over dat programma staat in dit boek, en het heeft gewerkt voor honderden patiënten in nood. Het programma verenigt een groot aantal medische, fysiologische en psychologische takken van wetenschap in zich. Het doet een beroep op oeroude vormen van kennis en op de laatste ontdekkingen in de neurowetenschappen, de neurocardiologie en de endocrinologie.' Uit de inleiding.

Hartcoherentie, bekend uit Uw brein als medicijn van David Servan-Schreiber, als hulp bij het verkrijgen van een andere attitude tegenover eten, die kan leiden tot afvallen.